Cymraeg

delwedd y BwdhaGwahoddir i chi ymuno â ni ar gyfer myfyrdod Bwdhaidd a thrafodaeth gyffredinol

bob dydd Mercher yn yr Ystafell Dawel, Canolfan Morlan, Morfa Mawr, Aberystwyth SY23 2HH am 7.45 yh ar gyfer 8 yh.

Rydyn ni’n grŵp cyfeillgar, ansectyddol sydd â diddordeb mewn ymchwilio i Fwdhaeth, ei pherthnasedd a’i manteision ar gyfer bywyd modern.

Mae croeso i bawb, dechreuwyr a myfyrwyr mwy profiadol; o unrhyw gred grefyddol, neu o ddim.

Manylion pellach gan:

Ian: 01970 625762
Maurice: 01970 627356

Mae manylion grwpiau Bwdhaidd arall yn Aberystwyth ar y tudalen newyddion.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s